Cấp chứng nhận VietGAHP cho chăn nuôi gà

31/08/2018 | 04:20

Trung tâm Kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp tỉnh Thái Nguyên phối hợp với Trạm Khuyến nông huyện Phú Lương vừa tổ chức hội nghị nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận VietGAP cho các cơ sở chăn nuôi gà trên địa bàn huyện.

Năm 2018, Trạm Khuyến nông huyện Phú Lương thực hiện xây dựng mô hình chăn nuôi gà an toàn phù hợp với quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAHP) với  sự tham gia của 2 cơ sở chăn nuôi gia cầm.

Qua kết quả khảo sát, Trung tâm Kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp Thái Nguyên đã nghiệm thu và cấp giấy chứng nhận VietGAP cho cơ sở chăn nuôi gà thịt của ông Vũ Quốc Đạt, tiểu khu Cầu Trắng, thị trấn Đu, quy mô chăn nuôi 10.000 con gà thịt/lứa, sản lượng dự kiến 50.000 kg/năm và cơ sở chăn nuôi gà đẻ trứng thương phẩm của ông Đinh Văn Tuấn, xóm Đồng Tâm, xã Động Đạt, quy mô chăn nuôi 2.000 con gà đẻ/lứa, sản lượng dự kiến 420.000 quả trứng/năm.

Theo ông Hà Trọng Tuấn, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giống và vật tư hàng hóa nông nghiệp Thái Nguyên, VietGAHP trong chăn nuôi trước tiên sẽ mang lại hiệu quả cho chính bản thân gia đình chủ trang trại, sau đó mới đến người tiêu dùng. Quản lý tốt con giống, môi trường chăn nuôi, thức ăn, thuốc thú y và dịch bệnh sẽ tăng tỷ lệ nuôi sống, vật nuôi tăng trọng nhanh; chi phí thức ăn, chi phí cho bảo vệ dịch bệnh sẽ giảm, từ đó lợi nhuận sẽ cao hơn.

Việc chứng nhận VietGAHP phải gắn với chuỗi an toàn thực phẩm; chăn nuôi an toàn phải gắn với giết mổ, gắn với tiêu thụ thì giá trị của của sản phẩm VietGAHP và không VietGAHP sẽ khác nhau một cách rõ ràng, từ đó sẽ thêm động lực cho các trang trại chủ động mở rộng áp dụng VietGAHP để ngày càng có nhiều sản phẩm an toàn cho người tiêu dùng.

Dương Trung Kiên

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Giá nông sản

Gà thịt lông màu ĐNB 39.000 đ/kg
Gà chuyên thịt giống 15.000 đ/con
Gà thịt ĐNB 26.000 đ/kg
Gà chuyên trứng giống 13.500 đ/con
Vịt Super-M giống 14.000 đ/con
Vịt thịt Super-M 42.000 - 43.000 đ/kg
Vịt Grimaud giống 20.500 đ/con
Vịt thịt Grimaud 45.000 - 46.000 đ/kg
Xem tất cả

Bình luận mới nhất