Đồng Nai: Tổng đàn gia cầm tăng hơn 3,2 triệu con

08/10/2018 | 06:59

(Thế Giới Gia Cầm) - Theo thông tin từ UBND tỉnh Ðồng Nai, đến thời điểm này tổng đàn gia cầm của tỉnh trên 23,6 triệu con, tăng hơn 3,2 triệu con so năm 2017.

Trong đó riêng gà trên 22,5 triệu con. Ðàn gia cầm tăng nhiều chủ yếu là gà nuôi theo hình thức trang trại tập trung. Nguyên nhân khiến đàn gà gia cầm của tỉnh tăng cao là do giá bán ổn định, các trang trại hầu hết kiểm soát kỹ được đầu vào, đầu ra, áp dụng quy trình an toàn dịch bệnh nên ít xảy ra dịch bệnh, tỷ lệ hao hụt thấp, lợi nhuận khá. Hiện Ðồng Nai là một trong hai tỉnh có tổng đàn gia cầm lớn nhất cả nước. Hơn 80% gia cầm tại đây được nuôi theo hình thức trang trại tập trung.        

Hải Băng

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Giá nông sản

Cá he sông 50 con/kg 50.000 đ
Cá tra 2,0 cm 1.300 đ
cá tra 1,5 cm 1.500 đ
Tôm càng xanh tại ao 204.000 đ
Cá lóc nuôi tại ao 35.000 đ
Cá thát lát còm 38.000 đ
Cá tra tại ao 26.500 đ
Tôm càng xanh tại ao 200.000 đ
Xem tất cả