Hiệu quả bền vững nhờ nuôi gà an toàn sinh học

08/10/2018 | 06:56

(Thế Giới Gia Cầm) - Năm 2018, Trạm Khuyến nông huyện Ea Súp, tỉnh Ðắk Lắk đã triển khai mô hình nuôi gà thả vườn theo hướng an toàn sinh học sử dụng đệm lót trong chuồng nuôi với quy mô 500 con, 5 hộ tham gia tại thị trấn Ea Súp.

Các hộ tham gia mô hình trình diễn được hỗ trợ 100% chi phí con giống (giống gà lai TN1), 50% chi phí thức ăn và thuốc thú y. Ngoài ra, còn được cán bộ kỹ thuật của Trạm Khuyến nông tập huấn chuyển giao kỹ thuật chăn nuôi, hướng dẫn làm và bảo dưỡng đệm lót, thường xuyên theo dõi, hướng dẫn các hộ chăn nuôi thực hiện theo đúng quy trình kỹ thuật. Sau 4 tháng thực hiện, mô hình đã cho kết quả khá tốt. Giống gà lai TN1 phù hợp với điều kiện thả vườn, tỷ lệ sống đạt 95%, trọng lượng bình quân khoảng 1,9 kg/con.

Hải Đường

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Giá nông sản

Gà thịt lông màu ĐNB 39.000 đ/kg
Gà chuyên thịt giống 15.000 đ/con
Gà thịt ĐNB 26.000 đ/kg
Gà chuyên trứng giống 13.500 đ/con
Vịt Super-M giống 14.000 đ/con
Vịt thịt Super-M 42.000 - 43.000 đ/kg
Vịt Grimaud giống 20.500 đ/con
Vịt thịt Grimaud 45.000 - 46.000 đ/kg
Xem tất cả

Bình luận mới nhất