::

Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm (tiếp theo)

22/04/2019 | 02:43

(Thế Giới Gia Cầm) - Ngày 13/2/2019, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 172/QÐ-TTg phê duyệt “Kế hoạch quốc gia phòng, chống bệnh cúm gia cầm (CGC), giai đoạn 2019 - 2025”.

Nội dung chính

1. Phân vùng để có cơ sở kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh CGC

Bao gồm: Huyện nguy cơ cao; huyện nguy cơ thấp; chuyển đổi huyện nguy cơ.

Nguyên tắc phân vùng nguy cơ (cấp huyện) dựa trên các tiêu chí:

- Huyện giáp biên giới các nước láng giềng.

- Số ổ dịch CGC xảy ra trên địa bàn cấp huyện trong 5 năm (2014 - 2018) hoặc có ổ dịch CGC xảy ra tại huyện trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Tỷ lệ lưu hành virus CGC có khả năng gây ra dịch bệnh ở gia cầm và ở người (H5, H7, H9) qua kết quả giám sát chủ động trong 5 năm (2014 - 2018) hoặc có ổ dịch CGC xảy ra tại huyện trong năm đánh giá chuyển đổi huyện nguy cơ.

- Cơ cấu, tổng đàn gia cầm (bao gồm cả tổng đàn vịt).

2. Giám sát dịch bệnh

Thực hiện giám sát trên 4 mặt:

- Giám sát tại huyện nguy cơ cao, gồm: Giám sát bị động và giám sát chủ động;

- Giám sát tại huyện nguy cơ thấp;

- Giám sát chủ động CGC theo chương trình quốc gia;

- Giám sát CGC trên gia cầm nhập lậu.

3. Xử lý ổ dịch

Thực hiện theo quy định của Luật Thú y và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thú y.

4. Tiêm vaccine phòng bệnh

a. Ðối với huyện nguy cơ cao

- Ngân sách địa phương cấp tỉnh bố trí kinh phí mua vaccine dự phòng và chi phí tiêm phòng bao vây ổ dịch CGC, tiêm phòng vaccine định kỳ cho đàn gia cầm nuôi nhỏ lẻ tại các hộ gia đình.

- Ðối với đàn gia cầm chăn nuôi theo hình thức trang trại và cơ sở an toàn dịch bệnh, chủ gia cầm có trách nhiệm tự chi trả chi phí tiêm phòng vaccine. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, cơ quan chuyên môn thú y cấp tỉnh đề xuất kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ phù hợp.

b. Ðối với huyện nguy cơ thấp

- Ngân sách địa phương cấp tỉnh bố trí kinh phí mua vaccine dự phòng và chi phí tiêm phòng bao vây ổ dịch CGC hoặc khi có bằng chứng virus CGC lưu hành và có khả năng gây bệnh, lây lan.

- Chủ gia cầm tự chi trả kinh phí cho việc tiêm phòng vaccine định kỳ cho đàn gia cầm. Tuy nhiên, tùy theo tình hình thực tế của địa phương, cơ quan chuyên môn thú y cấp tỉnh đề xuất kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ phù hợp.

c. Vaccine dự phòng của Trung ương

Trong trường hợp dịch CGC xảy ra trên diện rộng trong khi địa phương không bố trí đủ số lượng vaccine dự phòng, UBND cấp tỉnh đề nghị bằng văn bản để Bộ NN&PTNT (Cục Thú y) xem xét, quyết định hỗ trợ vaccine CGC chống dịch.

5. Kiểm dịch vận chuyển động vật, sản phẩm động vật; quản lý, kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống

- Kiểm soát vận chuyển trong nước, quản lý, kiểm soát chợ buôn bán gia cầm sống;

- Kiểm soát buôn bán, vận chuyển qua biên giới.

6. Kiểm soát giết mổ gia cầm

Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 09/2016/TT-BNNPTNT ngày 1/6/2016 của Bộ NN&PTNT về kiểm soát giết mổ và kiểm tra vệ sinh thú y.

7. Kiểm soát ấp nở gia cầm

Thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành về quản lý chăn nuôi và ấp nở gia cầm.

8. Vệ sinh tiêu độc khử trùng

- Ðối với các trang trại chăn nuôi quy mô công nghiệp: Hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, thực hành chăn nuôi tốt.

- Ðối với các hộ chăn nuôi, gia trại: Hướng dẫn thường xuyên thực hiện tốt các biện pháp vệ sinh, phun thuốc sát trùng, tiêu độc nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh, trong đó có virus CGC.

- Ðịnh kỳ tổ chức vệ sinh, khử trùng, tiêu độc tại các khu vực chăn nuôi, các chợ, điểm buôn bán, giết mổ gia cầm và các sản phẩm của gia cầm bằng vôi bột hoặc hóa chất…

- Thực hiện các đợt tiêu độc khử trùng môi trường do Bộ NN&PTNT (2 - 3 đợt/năm). Ngoài ra, căn cứ tình hình thực tế, các địa phương chủ động triển khai thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng để tiêu diệt tác nhân gây bệnh trong môi trường chăn nuôi.

9. Xây dựng vùng, chuỗi cơ sở chăn nuôi an toàn bệnh CGC

Hằng năm, tổ chức hướng dẫn xây dựng vùng, chuỗi cơ sở sản xuất các sản phẩm chăn nuôi gia cầm đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh; phấn đấu đến năm 2025, có ít nhất 15 vùng (cấp huyện) đạt tiêu chuẩn an toàn dịch bệnh nhằm đáp ứng tiêu dùng trong nước và xuất khẩu gia cầm, sản phẩm gia cầm.

10. Nghiên cứu và CGC, đánh giá hiệu lực vaccine

- Nghiên cứu xác định đặc điểm dịch tễ và các yếu tố nguy cơ và quy luật phát sinh, lây lan dịch bệnh; trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp cụ thể nhằm giảm thiểu bệnh CGC ở một số tỉnh thường xuyên xảy ra dịch, cũng như chiến lược áp dụng cho toàn quốc.

- Giám sát, thu thập, nuôi cấy và giải trình tự gen của virus CGC nhằm xác định các đặc tính của virus giữa các loài (gia cầm, heo và một số động vật khác).

- Nghiên cứu, đánh giá và lựa chọn các loại vaccine phù hợp và có hiệu quả phòng bệnh tốt đối với các chủng virus cúm lưu hành ở từng địa phương.

- …

11. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi

Cụ thể, tiếp tục tuyên truyền về nguy cơ dịch tái phát trên diện rộng, nguy cơ lây lan dịch… Ðồng thời, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông.

12. Hợp tác quốc tế

Kịp thời cập nhật thông tin về tình hình CGC xảy ra ở các nước; chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác để có giải pháp quản lý, ngăn chặn kịp thời và có hiệu quả; phối hợp với các nước láng giềng thông qua các hoạt động trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác thú y và các cuộc họp song phương để tổ chức kiểm soát dịch bệnh. Cùng đó, tham gia và tổ chức thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế về phòng, chống bệnh CGC.

 

Cơ chế tài chính

- Ngân sách trung ương bảo đảm kinh phí chi cho các hoạt động của cơ quan trung ương.

- Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của từng địa phương.

- Chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi phải đảm bảo chi trả cho tiêm phòng vaccine CGC cho đàn gia cầm; lấy mẫu, xét nghiệm mẫu, xử lý ổ dịch.

- Ngoài các nguồn kinh phí Nhà nước, tăng cường kêu gọi các nước, các tổ chức quốc tế, nhà tài trợ hỗ trợ kinh phí, kỹ thuật cho các hoạt động phòng chống bệnh CGC tại Việt Nam.

Phạm Thu

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Giá nông sản

Gà thịt lông màu ĐNB 39.000 đ/kg
Gà chuyên thịt giống 15.000 đ/con
Gà thịt ĐNB 26.000 đ/kg
Gà chuyên trứng giống 13.500 đ/con
Vịt Super-M giống 14.000 đ/con
Vịt thịt Super-M 42.000 - 43.000 đ/kg
Vịt Grimaud giống 20.500 đ/con
Vịt thịt Grimaud 45.000 - 46.000 đ/kg
Xem tất cả

Bình luận mới nhất

Ấn phẩm đã xuất bản