::

Khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi

03/10/2018 | 04:02

(Thế Giới Gia Cầm) - Sở NN&PTNT Hà Nội vừa ban hành Công văn số 2521/SNN-CN về việc điều tra, khảo sát tình hình sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi và hiện trạng môi trường tại các cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến gia súc, gia cầm

Từ tháng 9 - 10/2018, Sở sẽ tổ chức điều tra, khảo sát tại một số cơ sở chăn nuôi, giết mổ, sơ chế, chế biến trên địa bàn Thành phố. Về điều tra, khảo sát hiện trạng môi trường, sẽ điều tra tại 18 huyện, thị xã (toàn bộ các thôn, bản). Ðối tượng điều tra gồm các cơ sở chăn nuôi và giết mổ được kiểm soát và các cơ sở sơ chế, chế biến sản phẩm gia súc, gia cầm. Riêng đối với cơ sở chăn nuôi, lựa chọn đối tượng điều tra là cơ sở chăn nuôi trâu, bò; Heo; Gia cầm hoặc hỗn hợp (trâu bò và heo, trâu bò và gia cầm, heo và gia cầm) theo thế mạnh chăn nuôi của huyện, thị xã.

Mai Anh

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Giá nông sản

Gà thịt lông màu ĐNB 39.000 đ/kg
Gà chuyên thịt giống 15.000 đ/con
Gà thịt ĐNB 26.000 đ/kg
Gà chuyên trứng giống 13.500 đ/con
Vịt Super-M giống 14.000 đ/con
Vịt thịt Super-M 42.000 - 43.000 đ/kg
Vịt Grimaud giống 20.500 đ/con
Vịt thịt Grimaud 45.000 - 46.000 đ/kg
Xem tất cả

Bình luận mới nhất

Ấn phẩm đã xuất bản