Quảng Ngãi: Sử dụng địa danh ‘Trà Bồng’ để đăng ký nhãn hiệu ‘Heo bản địa Trà Bồng’ và ‘Gà kiến Trà Bồng’

13/05/2019 | 02:54

Chủ tịch UBND tỉnh vừa có ý kiến thống nhất​ việc UBND huyện Trà Bồng sử dụng tên địa danh “Trà Bồng” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Heo bản địa Trà Bồng” và “Gà kiến Trà Bồng”.

​UBND huyện Trà Bồng chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan chức năng có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện các bước tiếp theo để bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Heo bản địa Trà Bồng” và “Gà kiến Trà Bồng” cho sản phẩm của địa phương. Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn UBND huyện Trà Bồng lập đầy đủ thủ tục để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận theo đúng quy định.

T.H

Nguồn: UBND tỉnh Quảng Ngãi

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Giá nông sản

Gà thịt lông màu ĐNB 39.000 đ/kg
Gà chuyên thịt giống 15.000 đ/con
Gà thịt ĐNB 26.000 đ/kg
Gà chuyên trứng giống 13.500 đ/con
Vịt Super-M giống 14.000 đ/con
Vịt thịt Super-M 42.000 - 43.000 đ/kg
Vịt Grimaud giống 20.500 đ/con
Vịt thịt Grimaud 45.000 - 46.000 đ/kg
Xem tất cả

Bình luận mới nhất