::

  • Bệnh bạch hầu ở chim bồ câu

    Bệnh bạch hầu ở chim bồ câu

    (Thế Giới Gia Cầm) - Là bệnh phổ biến nhất của chim bồ câu. Khoảng 80% chim bồ câu bị nhiễm bệnh. Trong điều kiện nuôi nhốt, bệnh có thể xảy ra bất cứ thời điểm nào ...

Giá nông sản

Gà thịt lông màu ĐNB 39.000 đ/kg
Gà chuyên thịt giống 15.000 đ/con
Gà thịt ĐNB 26.000 đ/kg
Gà chuyên trứng giống 13.500 đ/con
Vịt Super-M giống 14.000 đ/con
Vịt thịt Super-M 42.000 - 43.000 đ/kg
Vịt Grimaud giống 20.500 đ/con
Vịt thịt Grimaud 45.000 - 46.000 đ/kg
Xem tất cả