• Trang chủ
  • Kết quả tìm kiếm cho "kiem soat virus"

::

  • Kiểm soát dịch bệnh ở gia cầm

    Kiểm soát dịch bệnh ở gia cầm

    (Thế Giới Gia Cầm) - DNA từ 70 chủng virus của bệnh Marek được tìm thấy ở Mỹ trong những năm gần đây đã được thu thập và giải trình tự, dẫn đến việc xác định các ...

Giá nông sản

Gà thịt lông màu ĐNB 39.000 đ/kg
Gà chuyên thịt giống 15.000 đ/con
Gà thịt ĐNB 26.000 đ/kg
Gà chuyên trứng giống 13.500 đ/con
Vịt Super-M giống 14.000 đ/con
Vịt thịt Super-M 42.000 - 43.000 đ/kg
Vịt Grimaud giống 20.500 đ/con
Vịt thịt Grimaud 45.000 - 46.000 đ/kg
Xem tất cả