::

  • Nuôi gia cầm thả rông ở Nam Phi

    Nuôi gia cầm thả rông ở Nam Phi

    (Thế Giới Gia Cầm) - Nuôi gà, vịt thả rông ở vùng đồng quê xung quanh Nam Phi nghe đơn giản nhưng gặp không ít thách thức. Tuy nhiên, đây lại là mô hình mà nhiều hộ nuôi gia ...
  • Chăn nuôi 2018: Phục hồi nhanh, tăng trưởng tốt

    Chăn nuôi 2018: Phục hồi nhanh, tăng trưởng tốt

    (Thế Giới Gia Cầm) - Ngành chăn nuôi năm 2018 đã có sự tăng trưởng tốt, duy trì bình quân 5 - 6%/năm, góp phần giữ vững mức tăng trưởng chung cho ngành nông nghiệp. Tuy nhiên, ...

Giá nông sản

Gà thịt lông màu ĐNB 39.000 đ/kg
Gà chuyên thịt giống 15.000 đ/con
Gà thịt ĐNB 26.000 đ/kg
Gà chuyên trứng giống 13.500 đ/con
Vịt Super-M giống 14.000 đ/con
Vịt thịt Super-M 42.000 - 43.000 đ/kg
Vịt Grimaud giống 20.500 đ/con
Vịt thịt Grimaud 45.000 - 46.000 đ/kg
Xem tất cả