::

  • Phúc lợi động vật: Biểu hiện của xã hội văn minh

    Phúc lợi động vật: Biểu hiện của xã hội văn minh

    Thời gian gần đây, dư luận rất quan tâm tới vấn đề phúc lợi động vật. Luật Chăn nuôi cũng đã chú trọng đến điều này. Nền chăn nuôi hiện đại không chỉ là tạo ra ...
  • Mô hình 3F: Hướng tới văn minh

    Mô hình 3F: Hướng tới văn minh

    (Thế Giới Gia Cầm) - Mô hình chuỗi thực phẩm sạch khép kín “từ trang trại đến bàn ăn” (Feed - Farm - Food, gọi tắt 3F); Trong đó Feed là thức ăn chăn nuôi, Farm là trang trại ...

Giá nông sản

Cá he sông 50 con/kg 50.000 đ
Cá tra 2,0 cm 1.300 đ
cá tra 1,5 cm 1.500 đ
Tôm càng xanh tại ao 204.000 đ
Cá lóc nuôi tại ao 35.000 đ
Cá thát lát còm 38.000 đ
Cá tra tại ao 26.500 đ
Tôm càng xanh tại ao 200.000 đ
Xem tất cả