::

Chương trình “Sữa học đường” tại Hà Nội: Quan trọng là công khai, minh bạch Chương trình “Sữa học đường” tại Hà Nội: Quan trọng là công khai, minh bạch

(Thế Giới Gia Cầm) - Ý nghĩa nhân văn của Đề án Chương trình “Sữa học đường” cải thiện tình trạng dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và học sinh (HS) tiểu học trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2018 - 2020” (Đề án Chương trình “Sữa học đường”) rất ...

Trang   1234>

Giá nông sản

Cá he sông 50 con/kg 50.000 đ
Cá tra 2,0 cm 1.300 đ
cá tra 1,5 cm 1.500 đ
Tôm càng xanh tại ao 204.000 đ
Cá lóc nuôi tại ao 35.000 đ
Cá thát lát còm 38.000 đ
Cá tra tại ao 26.500 đ
Tôm càng xanh tại ao 200.000 đ
Xem tất cả

Logo thương hiệu ngành chăn nuôi

  • MINH DƯ
  • LOGO SAN HÀ
  • SINGA
  • CAO KHANH
  • MEBIPHA
  • NAN
  • NOR-FEED
  • Lái Thiêu
  • Tạp chí Thủy sản Việt Nam