VIPA thúc đẩy kết nối giao thương nội khối

18/03/2022 | 12:15

(Thế Giới Gia Cầm) - Sáng 19/1/2022, Hiệp hội Chăn nuôi Gia cầm Việt Nam (VIPA) tổ chức Hội thảo trực tuyến “Xây dựng và phát triển nhóm liên kết giao thương nội khối” với mong muốn tăng cường hơn nữa kết nối giao thương nội khối, từ đó đạt được nhiều hiệu quả tích cực hơn trong năm 2022.

Nhiều kết quả tích cực

TS. Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch VIPA cho biết: Thời gian qua, hoạt động liên kết giao thương nội khối của VIPA đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Mặc dù chỉ liên kết theo những nhóm nhỏ nhưng đã thu hút được nhiều đơn vị ở các lĩnh vực như con giống, thức ăn, thuốc thú y… tham gia. Thời gian tới, VIPA mong muốn sẽ mở rộng kết nối, tăng cường liên kết giao thương nội khối mạnh hơn, hiệu quả hơn.

TS. Phan Văn Lục, Phó Chủ tịch VIPA chia sẻ về kết quả hoạt động liên kết nội khối của VIPA trong thời gian vừa qua. Cụ thể, đã hình thành được các nhóm liên kết giống, thức ăn, thú y; Nhóm sản xuất cung ứng con giống, cung cấp thức ăn; Nhóm liên kết sản xuất và chế biến sản phẩm; Nhóm phát triển chăn nuôi thủy cầm… Các thành viên tham gia nhóm như: Trung tâm Nghiên cứu Gia cầm Thụy Phương; Công ty TNHH Gà giống Châu Thành; Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên; Công ty TNHH Giống Gia cầm Minh Dư; Công ty TNHH Giống Gia cầm Cao Khanh; Công ty CP Dinh dưỡng Việt Tín; Công ty VMC Việt Nam; Công ty Viphavet; Công ty TNHH Thú y Xanh…

giao thương nội khối vipa

Mục đích của việc xây dựng mô hình kết nối giao thương nội khối nhằm phát huy thế mạnh sẵn có của mỗi thành viên để thúc đẩy sản xuất kinh doanh có hiệu quả. Kết quả thu được từ những hoạt động liên kết giao thương nội khối của mô hình sẽ nhân rộng nhằm hỗ trợ thúc đẩy sản xuất kinh doanh ngành gia cầm có hiệu quả và phát triển bền vững trong những năm tới.

 

Tự nguyện, dân chủ và bình đẳng

Tại Hội thảo, Chủ tịch VIPA Nguyễn Thanh Sơn đã trình bày “Dự thảo Quy định nguyên tắc hoạt động của nhóm liên kết giao thương nội khối”. Theo đó, quy chế quy định nguyên tắc hoạt động, trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên trong nhóm liên kết giao thương nội khối (Nhóm liên kết). Các doanh nghiệp thành viên của Nhóm liên kết, các tổ chức, cá nhân có quan hệ làm việc với Nhóm liên kết chịu sự điều chỉnh của quy chế này.

Nhóm liên kết dựa trên nguyên tắc hoạt động: Doanh nghiệp tự nguyện gia nhập và chấp nhận quy chế của Nhóm liên kết. Nhóm liên kết hoạt động trên cơ sở hợp đồng thương mại song phương hoặc đa phương giữa các doanh nghiệp và theo sự điều phối chung của VIPA. Thành viên Nhóm liên kết có quyền dân chủ, bình đẳng trong việc quyết định mua, bán hàng hóa của nhau. Cùng hưởng lợi và cùng chịu trách nhiệm.

Nhóm liên kết chấm dứt hoạt động khi hết thời hạn ghi trong hợp đồng hợp tác; Mục đích hợp tác đã đạt được; Không duy trì được chất lượng hàng hóa dịch vụ cho nhau giữa các thành viên của Nhóm liên kết; Do các trường hợp bất khả kháng.

Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên Nhóm liên kết: Các thành viên của Nhóm liên kết có trách nhiệm ưu tiên mua, bán hàng hóa của nhau. Bên cung cấp hàng hóa phải chịu trách nhiệm cung cấp hàng hóa bảo đảm chất lượng, giá cả hợp lý, dịch vụ sau bán hàng tốt và phải chịu trách nhiệm về khiếm khuyết của hàng hóa nếu có. Bên được cung cấp hàng hóa tạo mọi điều kiện tốt nhất cho bên cung cấp duy trì lâu dài việc cung cấp hàng hóa và dịch vụ bảo đảm đôi bên đều có lợi ích. Bên được cung cấp hàng hóa được quyền chấm dứt hợp đồng lao động với bên cung cấp nếu hàng hóa không đảm bảo chất lượng, giá cả không hợp lý sau khi không thỏa thuận được với nhau thông qua Ban Điều phối của Nhóm liên kết. Các doanh nghiệp thành viên của Nhóm liên kết hoạt động trên cùng lĩnh vực và có các mặt hàng tương tự nhau cần trao đổi thảo luận để phục vụ tốt nhất cho cùng một doanh nghiệp được cung cấp hàng hóa tránh cạnh tranh không lành mạnh lẫn nhau. Các thành viên của Nhóm có quyền rút ra khỏi Nhóm liên kết nếu thấy lợi ích không được bảo đảm, sau khi đã thông báo cho Ban Điều phối của Nhóm.

Tại quy chế, trách nhiệm và quyền hạn của VIPA gồm: VIPA là đầu mối điều phối các hoạt động của Nhóm liên kết thông qua Ban Chỉ đạo. Theo dõi đôn đốc các thành viên của Nhóm liên kết thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ của mình. Hàng năm sơ kết, tổng kết, đánh giá hiệu quả hoạt động của Nhóm liên kết, xây dựng kế hoạch năm tiếp theo. VIPA có trách nhiệm cấp chứng chỉ chất lượng sản phẩm của các thành viên thực hiện giao thương nội khối và tham gia xử lý tranh chấp thương mại giữa các bên liên quan, nếu có.

Ông Bạch Quốc Thắng, Tổng Giám đốc Công ty CP Thú y Xanh Việt Nam cho rằng: “Các doanh nghiệp có quan điểm chung nên ngồi lại với nhau phát huy thế mạnh của từng doanh nghiệp. Theo đó, không chỉ là liên kết giao thương nội khối mà còn là hợp tác chiến lược để cùng nhau phát triển”.

Đồng tình với quan điểm trên, ông Bùi Đức Huyên, Giám đốc Công ty CP Dinh dưỡng Việt Tín mong muốn được thảo luận cùng các doanh nghiệp, nội dung trong hoạt động Nhóm được bàn kỹ hơn, làm sao Nhóm hoạt động đạt hiệu quả cao hơn.

Còn theo ông Trịnh Quang Thanh, Tổng Giám đốc Viphavet: Các doanh nghiệp tham gia Nhóm liên kết phải đảm bảo đem đến sản phẩm chất lượng tốt hơn, giá cả phải chăng, làm sao được người tiêu dùng tin tưởng, lựa chọn.

TS. Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch VIPA:

Hội thảo đã tiếp thu rất nhiều ý kiến tâm huyết, có giá trị của các hội viên. Theo đó, các thành viên đều đồng thuận và thống nhất thành lập Nhóm liên kết tiến tới thành lập Ban Điều phối đại diện. Sau cuộc họp VIPA sẽ điều chỉnh lại quy chế của Nhóm liên kết. Đồng thời, các thành viên cũng thống nhất về xây dựng một số mặt hàng được dãn mác sản phẩm chất lượng của VIPA, trước mắt là các sản phẩm của giao thương nội khối. Mở rộng thành phần nhóm ở các lĩnh vực chế biến, giết mổ, thiết bị, vật tư…

Vũ Mưa

Gửi bình luận

Gửi Làm lại

Ấn phẩm đã xuất bản

Giá nông sản

Gà thịt lông màu ĐNB 39.000 đ/kg
Gà chuyên thịt giống 15.000 đ/con
Gà thịt ĐNB 26.000 đ/kg
Gà chuyên trứng giống 13.500 đ/con
Vịt Super-M giống 14.000 đ/con
Vịt thịt Super-M 42.000 - 43.000 đ/kg
Vịt Grimaud giống 20.500 đ/con
Vịt thịt Grimaud 45.000 - 46.000 đ/kg
Xem tất cả

Bình luận mới nhất