Ngan

Hướng dẫn cách chọn giống, chăn nuôi và điều trị bệnh cho ngan chuẩn kỹ thuật