Ngỗng

Hướng dẫn cách chọn giống, chăn nuôi và điều trị bệnh cho ngỗng chuẩn kỹ thuật