Vịt

Hướng dẫn cách chọn giống, chăn nuôi và điều trị bệnh cho vịt chuẩn kỹ thuật