Văn bản - Chính sách

Hiệp hội ngành hàng đóng vai trò quan trọng trong phát triển thị trường

(Người Chăn Nuôi) – Bộ NN&PTNT ra Thông báo 3387/TB-BNN-VP truyền đạt ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Minh Hoan tại phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường diễn ra ngày 11/4 vừa qua.

Trong thông báo nêu rõ, năm 2023, Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường (hợp nhất Ban Chỉ đạo phát triển thị trường nông sản và Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản trong lĩnh vực nông nghiệp) đã chủ động tham mưu, giúp Bộ trưởng chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các cơ quan thuộc bộ, ngành ở Trung ương, địa phương; cộng đồng doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ về bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường nông lâm thủy sản, góp phần quan trọng cho phát triển nông nghiệp nông thôn.

Thông báo 3387/TB-BNN-VP

Phiên họp lần thứ nhất Ban Chỉ đạo chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường diễn ra ngày 11/4 tại Bộ NN&PTNT. Ảnh: Thùy Khánh

Bộ trưởng chỉ đạo, thời gian tới, bên cạnh các cơ hội, ngành nông nghiệp sẽ gặp nhiều thách thức đến từ biến đổi khí hậu, biến đổi thị trường và biến chuyển xu thế tiêu dùng. Công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tiếp tục đòi hỏi sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ của các bộ, ngành và sự tham gia tích cực của các hội, hiệp hội, các tổ chức, doanh nghiệp và người tiêu dùng. Để tiếp tục phát huy các kết quả đã đạt được, Ban Chỉ đạo cần bám sát vào các định hướng, mục tiêu, nội dung, giải pháp trong các văn bản định hướng, chỉ đạo về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững của Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ về đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm và nâng cao khả năng cạnh tranh của nông lâm thủy sản Việt Nam tại thị trường trong nước và quốc tế, chỉ đạo triển khai Kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo năm 2024 và các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cụ thể như sau:

Quán triệt các thành viên Ban Chỉ đạo, các Tổ công tác giúp việc Ban Chỉ đạo tổ chức triển khai Kế hoạch đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường năm 2024 đến công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan. Cùng đó, gắn kết hoạt động thị trường của doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng với các hoạt động tiếp cận, mở cửa thị trường, thông tin thị trường của các cơ quan chức năng, các bộ, ngành, cơ quan tham tán, thương vụ của Việt Nam tại nước ngoài…Ngoài ra, có các giải pháp tiếp cận thị trường tổng quan hơn, nhiều chiều thông qua quan hệ quốc tế tiếp cận phù hợp theo phân loại thị trường truyền thống, thị trường tiềm năng, thị trường ngách. 

Bộ trưởng Lê Minh Hoan giao Cơ quan thường trực giúp việc Ban Chỉ đạo tham mưu, đề xuất cơ chế điều phối hoạt động, phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chức năng thuộc Bộ NN&PTNT, Bộ Công thương, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc xử lý những vấn đề liên ngành, phát sinh trong cả công tác bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm và phát triển thị trường nông lâm thủy sản. 

Bộ trưởng nhấn mạnh, các Hội, Hiệp hội ngành hàng đóng vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp của mỗi ngành hàng nên cần chủ động, tích cực đề xuất Bộ Nội vụ sửa đổi Quy chế hoạt động mẫu của Hội, Hiệp hội, làm rõ vai trò, vị trí của các Hội, Hiệp hội ngành hàng trong xây dựng, phát triển thương hiệu quốc gia, nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp Việt Nam; đồng thời chia sẻ thông tin và tuyên truyền, vận động các thành viên tham gia liên kết xây dựng và chia sẻ vùng nguyên liệu đạt chuẩn, chất lượng cao gắn với mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc nông lâm thủy sản; tổ chức cấu trúc lại ngành hàng theo hướng gắn kết chặt chẽ các khâu từ sản xuất đến tiêu thụ.

Thùy Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *