Tin tức

Lấy ý kiến Dự thảo Thông tư quy định hạn ngạch nhập khẩu trứng gia cầm năm 2024

(Thế Giới Gia Cầm) – Bộ Công thương vừa hoàn thiện Dự thảo Thông tư quy định về hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt hàng trứng gia cầm năm 2024 và đang lấy ý kiến đóng góp.

Dự thảo quy định lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu với mặt hàng trứng gia cầm thương phẩm không có phôi. Cụ thể, trứng gà (mã số 0407.21.00 và 0407.90.100; trứng vịt, ngan (mã số 0407.29.10 và 0407.90.20) và loại khác (mã số 0407.29.90 và 0407.90.90). 

trứng gia cầm

Năm 2023, lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm là 67.117 tá. Ảnh: ST

Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm năm 2024 dự kiến phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu, thực hiện theo Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15/6/2018 của Bộ Công thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu mặt trứng gia cầm năm 2024 thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 14 Thông tư số 12/2018/TT-BCT và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP.

Từ ngày 25/9 – 25/11/2023, Bộ Công thương lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân đối với nội dung Dự thảo Thông tư này. 

Thùy Khánh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *