Hoạt động Doanh nghiệp

Biogénesis Bagó: Các chiến lược chính để đảm bảo sức khỏe đàn gia súc

biogenesis bago(Thế Giới Gia Cầm) – Trên hành trình chống lại bệnh lở mồm lóng móng, vaccine đẳng cấp thế giới chính là loại bảo hiểm ưu việt nhất.

Ðể bảo vệ người thân và tài sản, chúng ta thường bỏ tiền mua bảo hiểm, qua đó phân tích những nguy cơ tiềm ẩn cần ngăn chặn hoặc lường trước, đồng thời cân nhắc thời hạn bảo vệ cần thiết. Bảo hiểm du lịch chính là một ví dụ điển hình. Khi lên kế hoạch cho một chuyến đi, chúng ta biết ngày khởi hành và dự liệu gói bảo hiểm cho toàn bộ chuyến đi.

Việc lên kế hoạch chiến lược sức khỏe vật nuôi cho đàn gia súc cũng diễn ra tương tự. Chúng ta cần suy xét những căn bệnh (nguy cơ) có thể ảnh hưởng đến vật nuôi và triển khai những biện pháp phòng ngừa thỏa đáng để chống lại dịch bệnh. Ðể làm được điều này, quan trọng là phải xác định được thời điểm bắt đầu và thời hạn bảo hộ miễn dịch.

Vaccine cũng giống như hợp đồng bảo hiểm chống lại dịch bệnh. Ðể đạt được hiệu quả và mức độ bảo vệ đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng, chúng ta cần xem xét 2 thông số đặc trưng: Thời gian khởi phát miễn dịch (OOI) và Thời hạn miễn dịch (DOI).

Biogénesis Bagó

OOI xác định thời gian để hệ miễn dịch có thể đạt nồng độ kháng thể bảo vệ sau khi tiêm vaccine. OOI cho chúng ta biết thời điểm hợp đồng bảo hiểm bắt đầu có hiệu lực nhưng thời hạn bảo hộ là bao lâu. Câu trả lời nằm ở DOI, đó là thời điểm khả năng miễn dịch do vaccine tạo ra bắt đầu suy giảm và vật nuôi đã tiêm vaccine đầy đủ không còn được bảo vệ tối ưu.

Mỗi loại vaccine sẽ có OOI và DOI riêng vì 2 thông số đặc trưng này liên quan đến cường độ kháng nguyên cũng như khả năng tạo ra và duy trì đáp ứng miễn dịch trong khoảng thời gian nhất định.

Miễn dịch: Trạng thái miễn dịch – được bảo vệ chống lại một căn bệnh truyền nhiễm nhờ đáp ứng miễn dịch tạo ra sau khi chủng ngừa hoặc do trước đó từng bị nhiễm bệnh.

Thông tin này có ý nghĩa rất quan trọng đối với quá trình lập chiến lược sức khỏe vật nuôi phù hợp cho đàn gia súc. Vận dụng biện pháp bảo vệ sớm là vô cùng cần thiết để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh ở những vật nuôi dễ mắc bệnh và nhờ có thông số DOI, chúng ta sẽ xác định được thời hạn bảo hộ miễn dịch cho đàn gia súc và cân nhắc về việc có cần phải tiêm liều tăng cường hay không.

Ðể xây dựng chiến lược sức khỏe vật nuôi chuyên biệt cho từng nông trại, không những cần cân nhắc quy trình đánh giá nguy cơ để ngăn chặn các loại bệnh chính ảnh hưởng đến đàn gia súc mà còn phải xem xét khả năng tác động của vaccine đến hệ miễn dịch. Ðây là đường hướng tối ưu để bảo vệ vật nuôi và mục tiêu xa hơn là năng suất của vật nuôi. Hơn nữa, nhờ chiến lược này, người chăn nuôi có thể điều phối và sắp xếp lượng công việc của mình, đồng thời lên lịch trước cho các hoạt động thú y.

Thông tin này áp dụng cho Aftogen Oleo®Bioaftogen®, trong đó một số thử nghiệm lâm sàng chứng minh thời gian khởi phát miễn dịch sớm nhất là 7 ngày và thời hạn miễn dịch ít nhất là 180 ngày ở vật nuôi được tiêm vaccine liều cơ bản, ngay sau 1 mũi tiêm.

> Những yếu tố quan trọng nhất cần được cân nhắc để lập một Chiến lược sức khỏe vật nuôi hợp lý nhất cho đàn gia súc gồm: Quy trình đánh giá nguy cơ với mục tiêu là nắm bắt những yếu tố cần ngăn chặn, 2 thông số đặc trưng là OOI và DOI của vaccine được chọn. Qua đó sẽ tránh phát sinh khoảng thời gian vật nuôi không được bảo hộ miễn dịch, nhằm cải thiện sức khỏe của đàn gia súc.

Juver Membrebe1, Marisa Martinez2, Facundo Romero3

1.Giám đốc Kỹ thuật và các vấn đề pháp lý châu Á

2. Giám đốc sản phẩm FMD

3. Giám đốc sản phẩm về heo

https://www.pigprogress.net/health-nutrition/health/ensuring-immunity-onset-and-duration-for-optimal-health/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *