Văn bản - Chính sách

Gia Lai: Hạn chế sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 2329/UBND-NL yêu cầu các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường các biện pháp hạn chế sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức triển khai có hiệu quả Quyết định số 3609/QĐ-BNN-TY ngày 23-8-2021 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về “Kế hoạch hành động quốc gia về phòng-chống kháng kháng sinh trong lĩnh vực nông nghiệp giai đoạn 2021-2025″; quản lý, giám sát, xử lý vi phạm việc buôn bán, sử dụng thuốc kháng sinh trong nông nghiệp thuộc địa bàn quản lý; tăng cường tuyên truyền, phổ biến về hướng dẫn sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh cho người chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ sản và trồng trọt; xây dựng và thực hiện kế hoạch giám sát việc sử dụng kháng sinh và kháng kháng sinh trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

chăn nuôi xanh-sạch

Nông dân Gia Lai đang từng bước chú trọng phát triển chăn nuôi xanh-sạch để nâng cao chất lượng sản phẩm. Ảnh: Hà Duy

Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Cục Quản lý thị trường tỉnh chỉ đạo các đội quản lý thị trường trực thuộc chủ động hoặc phối hợp với các lực lượng chức năng có liên quan tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, lấy mẫu thử nghiệm chất lượng, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật (nếu có); tổ chức, phối hợp với các lực lượng thú y tăng cường kiểm tra, kiểm soát các cơ sở kinh doanh, buôn bán động vật, sản phẩm động vật; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nhất là vi phạm về sử dụng chất cấm trong chăn nuôi; UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh thuốc kháng sinh trong chăn nuôi và dư lượng kháng sinh trong thực phẩm theo chuỗi; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền được phân cấp.

Hà Duy

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *