Văn bản - Chính sách

Nghệ An quy định mật độ chăn nuôi tối đa không vượt quá 1 đơn vị nuôi/1 ha đất nông nghiệp

Đó là quy định tại Quyết định về mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An do UBND tỉnh ban hành. Theo đó, tùy từng địa phương để có mật độ chăn nuôi cụ thể, nhưng tối đa không vượt quá 1 đơn vị nuôi/1 ha đất nông nghiệp.

UBND tỉnh vừa có Quyết định số 28/2023/QĐ-UBND về việc quy định mật độ nuôi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2023.

Theo đó, việc xác định mật độ chăn nuôi của tỉnh Nghệ An đến năm 2030 căn cứ theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt đến năm 2030, kế hoạch phát triển chăn nuôi của tỉnh giai đoạn 2021 – 2030 và khả năng phát triển tổng đàn vật nuôi trên cơ sở điều kiện thực tế, định hướng phát triển trong thời gian tới của từng địa phương.

Đồng thời, đảm bảo theo quy định tại Nghị định số 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi; tùy từng địa phương để có mật độ chăn nuôi cụ thể, nhưng tối đa không vượt quá 1 đơn vị nuôi/1 ha đất nông nghiệp.

quy định mật độ chăn nuôi

Trang trại chăn nuôi tập trung ở huyện Yên Thành. Ảnh: Phú Hương

UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và các địa phương phổ biến, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, quản lý chặt mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh. Căn cứ mật độ chăn nuôi quy định tại quyết định này để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo công tác phát triển chăn nuôi phù hợp với từng địa phương.

UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức triển khai công tác phát triển chăn nuôi trên cơ sở phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương và đảm bảo quy định mật độ chăn nuôi. Hàng năm, trên kết quả phát triển đàn vật nuôi, Nghệ An sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch, chỉ đạo phát triển chăn nuôi, thu hút các dự án đầu tư chăn nuôi.

Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh căn cứ vào định hướng, kế hoạch phát triển chăn nuôi của UBND các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức chăn nuôi đảm bảo đúng quy định của Quyết định này; chấp hành nghiêm túc kê khai với UBND cấp xã về loài vật nuôi và số lượng đàn vật nuôi theo quy định của Luật Thú y.

Phú Hương

Nguồn: Báo Nghệ An

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *