Hoạt động VIPA

VIPA tiếp và làm việc với Đoàn Công tác liên ngành

(Thế Giới Gia Cầm) – Ngày 13/9/2023, tại Văn phòng Hiệp hội, Đoàn công tác của Bộ Nội vụ do bà Phạm Thu Hằng, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức phi chính phủ làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác tổ chức và hoạt động của Hiệp hội. Đây là chương trình kiểm tra liên ngành theo kế hoạch của Bộ Nội vụ. Tham gia buổi làm việc về phía VIPA có lãnh đạo VIPA cùng một số Trưởng, Phó ban của Hiệp hội.

VIPA tiếp và làm việc với Đoàn Công tác liên ngành

Tại buổi làm việc, thay mặt VIPA, Chủ tịch Nguyễn Thanh Sơn đã báo cáo về công tác tổ chức và kết quả hoạt động của Hiệp hội trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới và đề xuất một số kiến nghị.

Sau khi nghe báo cáo và kiểm tra các văn bản về công tác tổ chức, hành chính của VIPA, bà Phạm Thu Hằng thay mặt đoàn đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Hiệp hội cho công tác kiểm tra của đoàn. Hiệp Hội và các tổ chức trực thuộc luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, đúng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ. Đoàn công tác ghi nhận VIPA là một trong các Hiệp hội ngành hàng mạnh, hoạt động có hiệu quả trong khối hiệp hội ngành hàng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Hiệp hội vừa thực hiện tốt công tác phát triển hội viên, bảo đảm đúng Điều lệ, vừa làm tốt chức năng phản biện xã hội, tham gia xây dựng chính sách pháp luật có liên quan. Nhiều kiến nghị của Hiệp hội đã được Thủ tướng và các bộ ngành chấp nhận. Hiệp hội đã cung cấp thông tin, định hướng hoạt động cho các doanh nghiệp kịp thời; hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh; xúc tiến đầu tư, quảng bá sản phẩm gia cầm. Đặc biệt, Đoàn đánh giá các hoạt động giao thương nội khối, gắn biển hội viên, xây dựng thương hiệu, công tác thi đua khen thưởng của Hiệp hội đã mang lại các kết quả tích cực, góp phần quan trọng cho sự phát triển của ngành.

Đồng thời Đoàn cũng đề nghị VIPA tiếp tục tổ chức, hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ Hiệp hội, phối hợp chặt chẽ với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan quản lý nhà nước và các hội ngành nghề khác liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội; tham gia tích cực phong trào thi đua do Bộ Nội vụ phát động và làm hồ sơ đề nghị Bộ xem xét, khen thưởng theo quy định./.

Thu Hiền

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *